Tài khoản: Mật khẩu:
CÔNG VĂN ĐẾN

Văn bản từ Bộ GD&ĐT

  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (08/01/2013)

Văn bản từ ĐHĐN

  Mở rộng dịch vụ cho mượn tài liệu (20/03/2013)
  Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (20/03/2013)
  Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2013 (20/03/2013)
  Tổ chức đào tạo buổi tối đối với các lớp cao học khóa 26 (20/03/2013)
  Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013 (18/03/2013)
CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN NỘI BỘ
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn