Tài khoản: Mật khẩu:

Văn bản từ ĐHĐN

  Mở rộng dịch vụ cho mượn tài liệu (20/03/2013)
  Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (20/03/2013)
  Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2013 (20/03/2013)
  Tổ chức đào tạo buổi tối đối với các lớp cao học khóa 26 (20/03/2013)
  Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013 (18/03/2013)
  Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN (18/03/2013)
  Điều tra tiềm lực KH&CN phục vụ công tác công an (18/03/2013)
  Mời tham dự Hội thảo Tập huấn (18/03/2013)
  Tư vấn tuyển sinh năm học 2012-2013 (18/03/2013)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn