Tài khoản: Mật khẩu:
Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2013 (03/20/2013 14:30:48)
Số hiệu: 1357/QĐ-ĐHĐN; ngày đến: 20/03/2013
Đơn vị ban hành: Đại học Đà Nẵng
Trích yếu: Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2013
 
File đính kèm: 1357.pdf;

Nội dung công văn:
Các tin đưa trước:
Mở rộng dịch vụ cho mượn tài liệu (03/20/2013 14:53:43)
Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (03/20/2013 14:40:43)

Các tin đưa tiếp theo:
Tổ chức đào tạo buổi tối đối với các lớp cao học khóa 26 (03/20/2013 14:19:36)
Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013 (03/18/2013 10:45:26)
Thư mời (03/18/2013 10:13:55)
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN (03/18/2013 10:04:21)
Điều tra tiềm lực KH&CN phục vụ công tác công an (03/18/2013 09:51:25)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn