Tài khoản: Mật khẩu:
Mở rộng dịch vụ cho mượn tài liệu (03/20/2013 14:53:43)
Số hiệu: 19/TB-TTHL; ngày đến: 20/03/2013
Đơn vị ban hành: Trung tâm thông tin học liệu
Trích yếu: Trung tâm Thông tin Học liệu mở rộng đối tượng phục vụ cho mượn tài liệu
 
File đính kèm: 19.pdf
Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2013 (03/20/2013 14:30:48)
Tổ chức đào tạo buổi tối đối với các lớp cao học khóa 26 (03/20/2013 14:19:36)
Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013 (03/18/2013 10:45:26)
Thư mời (03/18/2013 10:13:55)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn